سایز ها :
احتساب ارزش افزوده

پروفیل اصفهان | تاریخ آخرین به روز رسانی :

سایز
صخامت
حالت
محل تحویل
واحد
قیمت (تومان)
خرید
20*20
2
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
36,450
30*30
2
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
36,180
40*40
2
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
36180
640*60
2
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
36180
70*70
2
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
36180
20*20
2/5
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
36270
30*30
2/5
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
36180
50*30
2/5
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
36,180
50*50
2/5
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
36,180
60*60
2/5
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
36180
40*40
3
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
36,910
70*70
3
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
36,910
80*80
5
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
36,910
80*80
3
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
36,910
90*90
3
12 متری
کارخانه
کیلوگرم
36910
100*100
3
12 متری
کارخانه
کیلوگرم
36,910
135*135
5
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
36,910
40*40
4
12 متری
کارخانه
کیلوگرم
36,910
50*50
4
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
36,910
60*60
4
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
36,910
90*90
4
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
36,910
120*120
4
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
36,910
135*135
4
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
36,910

پروفیل تهران | تاریخ آخرین به روز رسانی :

سایز
صخامت
حالت
محل تحویل
واحد
قیمت (تومان)
خرید
10*20
2
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
38,180
20*20
2
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
37,910
30*20
2
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
37770
30*30
2
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
37550
20*40
2
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
37550
40*40
2
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
37550
80*40
2
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
37550
30*50
2
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
37550
50*50
2
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
37550
30*60
2
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
37550
60*60
2
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
37550
80*80
2
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
37550
507
2
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
33550
508
2
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
37550
509
2
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
37550
40*40
2/5
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
37550
30*50
2/5
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
37550
60*60
2/5
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
37550
70*70
2/5
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
37550
40*80
2/5
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
37550
80*80
2/5
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
37550
90*90
2/5
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
37550
100*100
2/5
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
37550
50*50
3
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
37550
60*60
3
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
37550
70*70
3
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
37550
80*80
3
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
37550
90*90
3
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
37550
100*100
3
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
37550
120*120
3
12 متری
کارخانه
کیلوگرم
37550
140*140
3
12 متری
کارخانه
کیلوگرم
37550
100*60
4
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
40910
60*60
4
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
40910
70*70
4
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
40910
40*80
4
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
40910
60*80
4
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
40910
90*90
4
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
40910
50*100
4
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
40910
120*120
4
12 متری
کارخانه
کیلوگرم
40910
140*140
4
12 متری
کارخانه
کیلوگرم
40910

پروفیل اطلس فولاد مازنداران | تاریخ آخرین به روز رسانی :

سایز
صخامت
حالت
محل تحویل
واحد
قیمت (تومان)
خرید
چارچوب فرانسه
2
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
37,270
20*20
2
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
37,820
25*25
2
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
37,270
30*20
2
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
37,270
30*30
2
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
37,270
20*40
2
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
37,270
40*40
2
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
37,270
30*50
2
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
37,270
30*60
2
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
37,270
60*60
2
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
37,270
70*70
2
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
37,270
80*40
2
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
37,270
90*90
2
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
37,270
100*40
2
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
37,270
امتیاز: 5 از 5. مجموع 1 رای
در حال پاسخ به: [انصراف]
تعداد حروف باقی مانده: 500
Captcha